EQUIPOS MARCAS   

CONTAMOS CON SILOS PARA ALMACENAJE DE GRANOS  ELEVADORES, BARREDORES, RASTRAS, CRIBADORAS, VOLCADOR, SECADORAS, BASCULAS, CCM, AUTOMATIZACIÓN, AIREACIÓN Y BODEGA PLANA